Nord-Tyskland. Danmark-Norge

Denne turen går gjennom både Tyskland og Danmark, og ikke minst gjennom noen av de viktigste historiske etappene og personene i nord-tysk og dansk-norsk historie.

De lange linjene går fra Hansatiden, via omveltningene rundt reformasjonen og krigene med Sverige, fram til Norge trengte nye konge i 1905.En gjennom-gangsfigur blir Christian IV, som fartet rundt i hele riket – ikke minst i de delene som ligger i dagens Tyskland.

Turen starter med Kiel-ferga og går innom Lübeck, Husum, Glückstadt, Glücksburg, Ribe og Viborg. Fra Hirtshals blir det båt til Larvik, hvor temaet naturlignok blir grevskapet og Gyldenløve.