Fra Hus til Havel - Tsjekkia i europeisk historie

Tsjekkia har alltid vært et veikryss i europeisk historie,  og dette foredraget handler om akkurat det. Derfor tar det også utgangspunkt i et begrep som er felles for noen viktige veiskiller i tsjekkisk historie, nemlig «defenestrering» – å kaste noen ut av et vindu. Det har skjedd flere ganger, med fatale konsekvenser for resten av Europa.
 
Hundre år før Martin Luther publiserte sine teser mot avlat og utløste reformasjonen var en viss Jan Hus på akkurat samme tanker. Forskjellen var at han ikke hadde en fyrste som passet på ham, og som straff for å trosse keiser og pave ble han brent på bålet. 
 
Men slett ikke uten følger. Tilhengerne hans kastet nemlig en pavetro byråkrat ut av et vindu og satte i gang en spiral av reaksjon og motreaksjon som skulle prege Tsjekkia og Sentraleuropa i flere hundre år framover.