Sachsen og Norge - historiske forbindelser

Få områder i Europa har påvirket norsk historie mer de siste fem hundre årene enn Sachsen i Tyskland. Det være seg innenfor kunst og kultur eller teknologi og utdanning: Martin Luther og andre nytenkere, bergmennene eller utdanningsinstitusjonene i Dresden, Leipzig og Freiberg – fra Sachsen kom lenge de viktigste impulsene. Og hit reiste mange nordmenn.
 
To historiske parkanlegg, en tur med museumsjernbane og en liten orgelkonsert står også på programmet.
 
Reformasjonen var vel den  mest vidtrekkende eksportslageren fra Sachsen og nådde Norge via Danmark. For hoffet i København og hoffet i Sachsen hadde tette bånd. Disse båndene bidro også til å få tyske bergmenn til Norge. Freiberg og regionen rundt er tett forbundet med norsk bergverkshistorie og Dresden er kjent for sine kunst- og kulturskatter og sitt storslåtte gjenoppbygde sentrum. J.C. Dahl var professor ved kunstakademiet i en mannsalder og en drivkraft i norsk kulturminnevern. I flere år bodde også Henrik Ibsen her i byen ved Elben.
 
I musikkbyen Leipzig studerte Edvard Grieg og her hadde værvarslingens far, Vilhelm Bjerknes, sitt gjennombrudd. Leipzig er også kjent som bok- og messeby, og var stedet der protestbevegesen i Øst-Tyskland startet i 1989, en prosess som endte med Berlin-murens fall. 
 
«Takk for en flott tur i vårlige Sachsen! Fantastisk å gli gjennom landskap med lysegrønne trær og vårblomster, akkompagnert med dine inspirerende foredrag og morsomme anekdoter».
 
Unni, Kongsberg