I Tyskland har Elbelandtours i hovdsak hatt tre turopplegg. En har tatt for seg de historiske forbindelsene mellom Sachsen og Norge, ett følger Johann Sebastian Bachs forflytninger gjennom Thüringen, Sachsen og Anhalt og ett har fokusert på Dresden og omegn.

Sachsen og Norge

I Johann Sebastian Bachs fotspor

Vin og vandring

Nord-Tyskland. Danmark-Norge

Oder. Neisse. Spree. Berlin