I Tyskland tilbyr Elbelandtours fem rundreiser. En tar for seg de historiske forbindelsene mellom Sachsen og Norge. En følger Johann Sebastian Bachs forflytninger gjennom Thüringen, Sachsen og Anhalt. Men også vin, Nord-Tyskland og andre elver enn Elben er tema.

Sachsen og Norge

I Johann Sebastian Bachs fotspor

Vin og vandring

Nord-Tyskland. Danmark-Norge

Oder. Neisse. Spree. Berlin